Kurumsal Sosyal Sorumluluk

YASED yatırım ortamının iyileştirilmesi temel hedefiyle bir dizi projeler yürütmektedir. YASED üyelerinin ülkemize sağladıkları ekonomik katkının yanında sosyal katkıları da önemli boyutlardadır. YASED ve üyeleri yürüttükleri “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile birçok alanda toplumsal gelişime önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Vodafone’un katkılarıyla