Oturum Aç
YASED Barometre Anket Sonuçları 
Türkçe>HABERLER>Basın Bültenleri

YASED Barometre Anket Sonuçları 

18.03.2008 
 

YASED’in Barometre Araştırması Türkiye’deki Uluslararası Yatırımların Nabzını Tuttu

Uluslararası yatırımcıların yüzde 70’i Türkiye’de ekonomik büyümenin aynı kalacağını düşünüyor.


Türkiye’de uluslararası yatırımların çok geniş bir kesimini temsil eden Uluslararası Yatırımcılar Derneği - YASED, bu yatırımları gerçekleştiren üyelerinin nabzını tuttuğu ve altı ayda bir güncellenen Barometre araştırmasının yeni sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Uluslararası yatırımcıların yüzde 53’ü yeni yatırım planladığını belirtirken, yüzde 70’i Türkiye’de ekonomik büyümenin aynı kalacağını, yüzde 61’i önümüzdeki 6 ayda çalışan sayısının azalacağını, yüzde 70’i de cari açığın artacağını düşünüyor. “Yabancı sermayeyi etkileyecek olan olumsuz gelişmeler” arasında uluslararası piyasalarda yaşanacak yeni bir ekonomik dalgalanma yüzde 24 oranında ilk sırada yer buluyor.

YASED üyelerinin, yatırım kararlarını etkileyen ekonomik ve siyasi gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini; uluslararası yatırımların önünde engel olarak gördükleri meseleleri; üretim, ihracat ve kâr hedeflerini; büyüme, enflasyon, kur ve faizlerdeki beklentilerini ve ekonomideki diğer önemli gelişmeleri ortaya koyan Barometre araştırması, 6 aylık sürelerle ekonomimizin ve yatırımların nabzını tutuyor.

18 Mart tarihinde İstanbul’da, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Uysal,  Yönetim Kurulu Üyeleri ve geniş medya katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında açıklanan Barometre araştırmasının sonuçları çarpıcı bazı gerçekleri ortaya koydu. Ankete göre, YASED üyelerinin yarısı 2007 yılının ilk altı ayında üretimde hedeflerinin altında kaldığını belirtti. İhracatta yüzde 58 oranında hedeflerine ulaştıklarını belirten uluslararası yatırımcılar, kârlılıkta ise bu oranın yüzde 46 olduğunu ifade ettiler. Uluslararası yatırımcılardan yüzde 59’u son altı aylık dönemde çalışan sayılarının gerilediğini, yüzde 13’ü aynı kaldığını, yüzde 28’i ise arttığını söylerken, önümüzdeki altı aylık dönem için bu oranlar, aynı sırayla, yüzde 61, yüzde 10 ve yüzde 29 olarak ifade edildi.

Genel Sekreter Mustafa Alper tarafından açıklanan Barometre araştırmasına göre Türkiye’deki uluslararası yatırımcıların yüzde 66’sı, dünya ekonomisi değerlendirmesinde “yavaşlama/durgunluk yaşanacak” seçeneğine işaret ettiler. Yatırımcıların Türkiye ekonomisine dönük büyüme beklentilerinde ise yüzde 26 oranında “yavaşlayacak” derken, yüzde 70 oranında “sabit kalacak” seçenekleri işaretlendi.

Gelecek 6 ayda ekonomik istikrar kötüye gider diyenler yüzde 61

YASED’in Barometre araştırması, yatırımcıların temel ekonomik göstergelerle ilgili tahminlerine de yer veriyor. Buna göre, uluslararası yatırımcıların yüzde 46’sı enflasyonun yükseleceğine, yüzde 34’ü gerileyeceğine dikkat çektiler. Faiz oranlarında ise uluslararası yatırımcıların yüzde 42’si artış, yüzde 20’si ise gerileme beklentisi içinde olduğunu değerlendirdi. YASED üyelerinin yüzde 42’si döviz kurunun enflasyondan daha hızlı yükseleceğine işaret ederken, yüzde 70’i de cari açığın artacağını belirttiler.

Ankette YASED üyelerine “ekonomik istikrar, “yasal çerçeve ve uygulanması”, “fikri mülkiyet hakları” gibi doğrudan yatırım kararlarını etkileyen kritik konularda, geçtiğimiz 6 aydaki durum ve gelecek 6 aydaki beklentileri de soruldu. Buna göre, üyelerin yüzde 52’si ekonomik istikrarın geçmiş altı ayda aynı kaldığını değerlendirdi. Gelecek 6 ayda ekonomik istikrar daha kötüye gider diyenlerin oranı ise yüzde 61. “Yasal çerçeve ve uygulanması” konusunda ise geleceğe dönük beklenti geçmiş altı aydakinden daha yüksek: Ancak aynı durum “fikri mülkiyet hakları” için geçerli değil.

Uluslararası yatırımcıların yüzde 53’ü yeni yatırım planlıyor

Uluslararası yatırımcılar açısından en önemli göstergelerden biri de “Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar. Barometre araştırmasına göre, yatırımcıların yüzde 53’ü yeni yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Ankete göre Türkiye’de son dönemlerde uluslararası yatırımlara karşı olumsuz görüşlerin arttığını düşünmeyen yatırımcıların oranı yüzde 42 oldu.

Uluslararası yatırımcılar “yabancı sermayeyi etkileyecek olan olumsuz gelişmeler” konusunda ise yüzde 24 oranında “uluslararası piyasalarda yaşanacak yeni bir ekonomik dalgalanma”ya, yüzde 20 oranında “mortgage / sub-prime krizi sonucu global bir durgunluk”a dikkat çekiyorlar. 

YASED’in Barometre araştırmasına göre, Türkiye’deki uluslararası yatırımcılar “Türkiye’de uluslararası yatırımlar önünde üç ana engel” olarak yüzde 61 oranında yasal çerçeve ve yasaların uygulanmasına, yüzde 59 oranında kayıtdışı ekonomiye, yüzde 51 oranında ekonomik istikrarsızlığa işaret ediyorlar.

 

YASED Barometre (Mart 2008) 

* Bu online araştırma Perceptum BCI 'ın katkılarıyla QuestBack sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.