YASED'in Üyelikleri

YASED, farklı platformlardaki çalışmaları ve üyelikleriyle uluslararası yatırımcıları en etkin şekilde temsil etmektedir. YASED;Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Kurucu Üyeliği,

Gümrük ve Ticaret Konseyi,

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC),

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV),

Vergi Konseyi,

Yatırım Danışma Konseyi (YDK),

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) üyeliklerini aktif olarak yürütmektedir.


Vodafone’un katkılarıyla