Hakkımızda

 

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, Türkiye’de sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yatırım ikliminin oluşturularak, katma değer yaratacak uluslararası yatırımların çekilmesi ve küresel rekabet gücünün artırılması hedefiyle kurulduğu günden bu yana proaktif olarak sorumluluk almaktadır.


YASED, her biri kendi sektöründe öncü, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmış Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların %75’ini temsil eden üyeleri ile ülkemizdeki toplam uluslararası doğrudan yatırımların çok büyük bir bölümünü temsil etmektedir. Yatırım ortamıyla ilgili konularda, küresel en iyi örnek uygulamaların ülkemize yerleştirilmesinde en etkin referans ve Türkiye’deki yatırım ortamının yurt dışında tanıtımında en önemli elçi olmak üzere faaliyet göstermektedir.


Yatırımların sürdürülebilir ve rekabetçi olması, ülkenin yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması temel önceliği ile faaliyetlerini sürdüren YASED’in ilgili çalışma alanları ve stratejik öncelikleri şunlardır:

 

  • Uluslararası yatırımların Türkiye ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınmaya olan önem ve katkısını kamuoyu nezdinde etkin paylaşmak,
  • Yatırımların sürdürülebilir ve rekabetçi olmasını sağlayan uluslararası standartlarda yasal ve yönetsel düzenlemelere sahip; aynı zamanda bu düzenlemelerin eşit, adil ve tutarlı şekilde uygulandığı bir yatırım ortamının tesisinde öncü rol almak,
  • Şirketlerin yönetim, üretim, servis, lojistik ve Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye’nin «Bölgesel Merkez» olarak değerlendirilmesine öncülük etmek,
  • Başta sanayi alanında olmak üzere tüm sektörler için lisan ve eğitim düzeyiyle küresel yetkinliklere sahip nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için stratejik öneriler üretmek,
  • Türkiye’deki mevcut yatırımların verimliliğinin artırılması amaçlı sektör bazında çözüm ve iyileştirme önerileri sunmak.

 

YASED, Türkiye’nin vizyon ve hedeflerine ulaşmasında kaldıraç rolü bulunan uluslararası doğrudan yatırımcı şirketler tarafından, özellikle ihracatı destekleyecek ve Ar-Ge gibi katma değerli alanlarda bir “Bölgesel Merkez” olarak konumlandırılmasının, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmada çarpan etkisi yaratacağına inanmaktadır.


YASED Üyelerinin beklenti ve taleplerinin daha iyi karşılanması, sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü yönünde, tüm sektörleri kesen 7’si yatay ve 11’i sektörel olmak üzere 18 Çalışma Grubu yapılanması ile çalışmalarını sürdürmektedir.


2013 yılında kurulan YASED Ankara Temsilcilik Ofisi; YASED’in Ankara’daki faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve kamu gündemini yakından takip ederek, yatırım ortamının iyileştirilmesine daha etkin katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.


Ankara Temsilcilik Ofisi & Ankara Platformu  

 

 

Vodafone’un katkılarıyla