Çalışma Grupları

YASED üyelerinin beklenti ve taleplerinin daha iyi karşılanması, sorunlarının gündeme taşınması ve çözümü yönünde daha iyi hizmet verilebilmesi için, YASED Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli konular ve üyelerin talepleri doğrultusunda, aşağıda detayları belirtilmiş olan, 11 adet Sektörel ve 7 adet Yatay olmak üzere, 18 Çalışma Grubu mevcuttur.  Üyelerimiz bu çalışma gruplarında toplam 1100 kişiyle temsil edilmektedirler.

Çalışma Grupları, üyelerimizden gelen talep üzerine kurulmakta ve ilgili konulardaki YASED gündem ve görüşlerinin oluşturulmasına ve aksiyonların alınmasına önemli katkı sağlamaktadır. Konusunun uzmanı ilgili üye şirket temsilcilerinin oluşturduğu bu Çalışma Grupları, daha iyi bir yatırım ortamının oluşturulması yönünde sürdürülen mevcut çalışmalara daha aktif katkı ve katılım sağlamak amacıyla, üyelerden gelen talepler doğrultusunda oluşturulan gündemler çerçevesinde toplantılar yapmaktadır. Firmaların ortak sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini görüşerek konuya ilişkin YASED pozisyonunu oluşturmakta ve ilgili mercilerle paylaşmaktadır.

Çalışma Grupları, YASED’in aktif olarak temsil edildiği ve kurucu üyesi olduğu, Başbakanlığa bağlı bir çözüm platformu olan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarına da katkı ve katılım sağlamaktadır. YOIKK platformu, kamu ve özel sektör arasında iletişimi ve yatırım ortamına dair sorunların çözümünü sağlamak üzere çalışmaktadır. Tüm Bakanlıklar bu platformun birer üyesidir. Özel sektörü temsilen YASED dahil 5 STK görev almakta olup, YASED ülkemizdeki uluslar arası doğrudan yatırımcıları temsil etmektedir. YOIKK platformunun Teknik Komiteleri ise YASED’in Çalışma Gruplarına paralel olup, çalışma gruplarımız altında oluşan sorun ve çözüm önerilerimiz direk olarak YOIKK platformuna ve sürekli güncellenen YOIKK Eylem Planı’na aktarılmaktadır.

Çeşitli konularda diğer sivil toplum kurumlarıyla ve iş dünyasını temsil eden ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişi dışında ortak projeler yürüten ve çeşitli etkinlikler düzenleyen bu Çalışma Grupları, YASED‘in bu kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkisinin ve işbirliğinin güçlendirilmesine, uluslararası yatırımlar konusunda çok yönlü bir düşünce platformu oluşumuna ve kamuoyunun uluslararası yatırımlar konusunda daha doğru bilgilenmesine katkı sağlamaktadır.

 

 

Yatay Çalışma Grupları

Ar-Ge ve İnovasyon

Dış Ticaret ve Gümrükler

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

Hukuk ve FSMH (Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları)

İstihdam ve Eğitim

Sanayide Dijital Dönüşüm

Vergi ve Teşvikler

   

Sektörel Çalışma Grupları

Altyapı, İnşaat, Gayrimenkul

Bankacılık

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Enerji

Gıda ve Tarım

Hızlı Tüketim Ürünleri

Lojistik ve Ulaştırma

Otomotiv ve Yan Sanayi

Perakende

Sağlığa Erişim

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik

Vodafone’un katkılarıyla